Aktuality

 Informace k Turistickým závodům, včetně 2. TZ KP v Malenovicích.studanky letak

Členské příspěvky na rok 2017

Jsou pro všechny, kteří chtějí být členy turistického oddílu mládeže, stejné a činí 300.
Z této částky posíláme na ústředí v Praze 120,- Severomoravské oblasti klubu českých turistů 15,- a našemu odboru KČT 10,- za člena.
Noví členové dostanou plastový průkaz v ceně 50,- ale  až v lednu. S tímto průkazem mohou pak čerpat slevy na vstupy. nákup sportovních potřeb a pod.  dle smluvních podmínek.
Členský příspěvek můžete zaplatit nejlépe na účet oddílů u poštovní spořitelny.

Číslo účtu: 230218726/0300
Název účtu: Asociace TOM ČR, TOM 1310 Divočáci

Nebo můžete zaplatit na schůzce v kulturním centru ve středu od 13:00 do 14:30. Příspěvek je potřeba zaplatit do poloviny ledna. Z našich prostředků poskytujeme členům 50% slevy jízdného na výpravách, startovné na závodech a kupujeme pomůcky. Z ústředí a od města Frýdlantu n. O. dostáváme dotace.

Děti se podle čtvrtletních plánů zúčastňují schůzek, výprav, soutěží a víkendových pobytů. Vyvrcholením je letní tábor. Letos bude ve dnech 6-13.8.2017 v turistické ubytovně na Krásné.

Těšíme se, že vás budeme vídat nejen na schůzkách ale hlavně výpravách do přírody.

Za Vaše vedoucí
Marie Mařinová

Změna schůzek Divočáků

Od druhé poloviny října budou schůzky pro děti z I. a II. stupně ZŠ, kteří v tuto dobu mohou přijít ve středu od 13:00 do 14:30 v kulturním centru. Děti z družiny budou odvedeny a zase přivedeny zpět. V případě dobrého počasí bude schůzka venku.

Pro starší tomíky a středoškoláky budou schůzky ve čtvrtek v naší nové klubovně vedle čajovny pravděpodobně od 15:00, vše upřesní Iveta Veličková.

Páteční schůzky se obnoví až na jaře , kdy začne příprava na turistické závody.

Advertisements